Mesék Mátyás királyról
Hangzó mesék

A Mesék és mondák Mátyás királyról című kötet 109 szövege Helyey László színművész előadásában (A kötet szövegét válogatta és az utószót írta Kríza Ildikó)

Mátyás király aranyszőrű báránya
Mátyás király huszárja
Mátyás király és a székely ember leánya
Mátyás király kérdése
Hogy osztotta be életét az öregember?
Szabad rabló, szabad gyilkos, szabad koldus
A legjobb barát mög a legnagyobb ellenség
Mátyás király és Toldi
Az oláh katona
Mátyás király a barlangban
Mátyás király udvari bolondja
Mátyás és a bolond
Márkus szekrénye
Mátyás király katonája
Mátyás király ordenánca
Máttyás király és a szegén favágó
Mátyás királyrú
Mondja kend értelmesebben!
Mátyás okos felesége
Tarts a szakállas asszonytól!
Mátyás király meg a nád
Mese Mátyás királyról és Cudarrúl
Mátyás az ihásznál
Csukafogta róka
Mátyás király és a kis kakast felosztó szomszéd
Hogyan ajándékozott Mátyás király?
Ajándékba száz botütés
Gergely juhász kanala
Mátyás király és a kutyák
Mátyás király mögbünteti a gazdag embört
Mátyás király és a fiatal bíró
Mátyás király meghúzta a határt
A pátrói embör és a kerékszög
Mátyás király lányai
Királyfi
Hogyan vigasztalta mög Mátyás királ az öregöket és hogy szomorította mög a fiatalokat?
Mátyás király és az aratók
Mátyás király napszámba dolgozik
Vérré válik, mint barátban a lencse
Mi van legtöbb a világon?
Olybá tarthatja, mintha zsebében volna
Szamár a csillagász és csillagász a szamár
Mátyás király és a mutatványos
Mióta csizmadia a csizmamester?
Mátyás király és a részeges bíró
Mátyás király vette le a rabigát
Mátyás király és a cigány béres
Mátyás király a cinkotai kántorral a kocsmában
Mátyás király és a részeges huszár
Mátyás a pécsi szőllőhögyön
Mátyás királ meg a goromba nemes
Mátyás királ meg a nándor
Mátyás király lustái
Mátyás király és a huszár
Mátyás király lopni megy
A vadász és a huszár
Szabadszentkirály
Mátyás király és a betyárok
Eccör vót Budán kutyavásár!
Mátyás királ oskolája
Máttyás király
Mióta kell az üres kocsinak a terhes elől kitérni?
Mátyás király hordja a köleszsákokat
Mátyás ujja volt a kocsiszeg
Mátyás követe
Mátyás király Jénében
Mátyás király meg a juhász
Mátyás király és a jószívű szegény ember
A megtrágyázott lencse
A kövesdi vár
Gond nélkül élünk
Mátyás király mög a szállásadó cigányok
Mátyás király a cinkotai kántornál
Nincs májja, mint a csóri csukának
Mátyás király és a csűri csukamáj
Mátyás és a bányabáró
Mátyás mög a kamarás
Hollós Máttyás
Mátyás és a szántóvető
Marcibányi meg Mátyás
Mátyás és a kereszteletlen gyerek
Mátyás király megeteti a papokat
A ruha teszi az embert
Mátyás király tanácsa
Mátyás király és a Vörös Márta
Mátyás király a borsi kocsmában
Mátyás a königsbergi erdőben
Mátyás és a főbíró
Mátyás álma
Mátyás mint ostoros
Mátyás királlyá választása
Királyválasztás
Az ifjú Mátyás király
A táltosgalamb
A letördelt nyílvesszők
Drakula és Mátyás
Kevély királykisasszony
Mátyás és Pogandzivcsi
Budai királyválasztás
Mátyás török fogságban
Mátyás király és Alencsica
Bánta puszta
Mátyás király dologra taníttatja a húgát
Mátyás a török táborban
Mátyás Crudinnál
Mátyás Bécset kémleli
Mátyás halála
Mátyás királyt leszúrták!
Az oroszlánok halála