Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mátyás király és a részeges bíró


Volt egy részeges bírónak egy lánya és egy fogadott fia. A fiú ügyelt mindenre, hogy baj ne legyen, ő volt a bíró jobbkeze, mégis a lányát mással jegyeztette el, pedig a fogadott fia élt-halt érte. Mikor az eljegyzést tartották, akkor is a fogadott fiú vigyázott a községházán, hogy a falunak, mikor hozták a fáját, híja ne legyen. Az öreg bíró a választott vejével bent mulatott a szobájában: jó borjuk volt, ittak, a fogadott fiú meg szomorkodott; a leány is otthagyta a mulatságot, kiment a kertbe sírni, mert a fogadott fiút szerette. Mátyás király akkor mint hajdú járta be az országot. Éppen akkor ment a községházára, mikor a fát hordták az emberek, s a fiú szomorkodott. Mátyás király kikérdezett a fiútól mindent; bement megnézni, hogy mit csinálnak odabent: tartották az eljegyzést, ittak javában. Mikor bement, azt mondta a bíró:
– A hajdúnak a községházán a helye!
Mátyás király azután elment, s hintón jött a bíróhoz, behívatta a bíró fogadott fiát s a leányát. Kijelentette, hogy ezután a fogadott fia lesz a bíró, az öreget elcsapta, mert részeges. Mikor a részeges bíró beszélni kezdett, Mátyás király kigombolkozott, a bíró meglátta az aranyos ruhát, mindjárt elhallgatott. A fogadott fiút pedig a leánnyal összeadta.

Békés (Békés megye)