Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mondja kend értelmesebben!


Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták egymásnak: „Nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé megyek is!” Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett afelett, hogy az egyik új vesszőkerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, s így a kerítés elrohadt, de ráadásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt disznónak beleharapott a fenekébe. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan sem tudtak igazságot tenni. A két ízben is károsodott székely elhatározta, hogy panaszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja:
– Mondja kend egy kissé világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg jól az egészet.
Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely ekképpen:
– Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy kerítést vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt. Most mondjuk, hogy én vagyok a disznó, s felséged a kutya; én átbújok a rossz kerítésen, felséged meg beleharap a fenekembe.

Magyarpéterfa (Kis-Küküllő megye)