Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mátyás királ oskolája


Mátyás királ sokszor vándorlónak őtözött, oszt bejárta az országot. Látta, hogy a nép nem ölég okos, azér Budán oskolát állétott fő, hogy a jó tanulókat tanétsák. Akik onnét kikerültek, azok jutottak a legjobb hévatalokba.
Eccer Mátyás drótosnak őtözvel járt az országba. Möghallotta, hogy az egyik faluba a bíró fia szeretne beiratkozni a budai oskolába. Bekurgyál az ablakon:
– Van-e drótoznivaló?
– Van hát, mer a Jóska gyerök mindég etör valamit, ha a Pistára mögharagszik!
A drótostót ekezdött drótozni, de közbe kérdözött is.
– Hát, ki az a Jóska?
– Jóska az édös fiam! Szeretném főadni a királi oskolába.
– Hát, ki az a Pista?
– A Pista a néném árva fia, aki itt nyüglődik a nyakunkon! – felete a gazda.
Közbe mög tálatak, a drótost is az asztahó híttak. A Jóska gyerök főket az asztatu, mer má csak ü nem ül egy drótostótta egy asztana! A Pista is főket.
– Talán te is szégyüsz a drótostótta együtt űni?
– Nem, halom félök, hogy kevés az önnivaló, oszt nem lakik jó ez a böcsületes drótostót!
A drótos ledobta a gunyáját, oszt akkó látták, hogy Mátyás királ áll ott. Pistát evitte a királi oskolájába, és nagy úr lött belüle.
Jóska mög buta maradt.

Becefa (Baranya megye)