Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Hogyan vigasztalta mög Mátyás királ az öregöket és hogy szomorította mög a fiatalokat?


Mikó Mátyás királ járt falurul falura, egy házba látott egy pár fiatal cselédöt mög egy pár nagyon öreg cselédöt.
Most Mátyás királ elgondolta magába, hogy elopi az öregembört, mikor alszik, odafekteti a fiatalasszon mellé; a fiatalembört pedig az öregasszon mellé. Hát osztán el is lopta.
Röggel, mikor fölébredtek, az öregembör nagyon mögörűt, hogy milyön szép fiatal felesége van, de a fiatalasszon mögijedt, hogy az ura milyen öregembör lött röggelre.
Emiatt pedig az öregasszon örűt mög, hogy az ura milyön szép fiatalembör lött röggere. A fiatalembör ijedt mög, hogy a felesíge milyön öreg lött röggere.
Ezön Mátyás királ nagyon jót nevetött, hogy a két öregöt hogy mögvigasztalhatta.

Egyházaskér (Vajdaság)