Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mátyás király Jénében


Mátyás király egyik hadnagyát Jéney Péternek hítták. Gömörbe való volt, Jénébe. Egyszer meghívta a királyt, látogassa meg a faluját. A király elfogadta a meghívást. Amikor Gömörben járt, Harmacról a cikóházi völgyön keresztül lóháton ment át Jénébe. A Házhely pusztai dombon a király lova egy nyúltól megijedt és megugrott. Erre a király nem számított. Kiesett a nyeregből. Homlokával bukott a földre. Nem lett semmi baja. Ezt a földet azóta Mátyás homlokának hívják.
Jéney Péter nőtlen ember volt. A vendégséget úgy tudta megtartani, hogy Rimaszécsből, a gazdag Széchy Máriától kért kölcsön márványasztalt, abroszt meg evő-ivóedényeket. Egy darab földet adott értük zálogba. A lakomát a jénei határban, egy szép völgyben tartották. A király vidáman mulatott. Megtetszett neki az abrosz, amivel a márványasztal le volt terítve. A hűséges hadnagy, hogy örömet szerezzen a királynak, odaajándékozta az abroszt. Azóta annak a helynek, ahol Mátyás király a nevezetes abroszról lakomázott, Abroszka-völgy a neve mind a mai napig.
Jénéből ment azután Mátyás király Sajógömörbe, ahol a szőlőhegyen megkapáltatta az urakat.

Jéne (Gömör megye)