Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
A legjobb barát mög a legnagyobb ellenség


Mátyás királ egyik vezérét elcsapta. A vezérbül paraszt lött.
Eccör Mátyás arra járt, a vezért éppeg szántás közben taláta.
– No, mi csinyász? – kérdözi.
– Vetök, uram! – mondi a vezér.
– Gyere fő hozzám Budára alkalommal és nem alkalommal, hozd fő a legjobb barátodat mög a legnagyobb ellenségödet! Ha ezt megtöszöd, akkor mondok neköd valamit.
A vezér hazamönt, leőt egy borgyut, oszt jó összevérözte magát. Kérdözi a felesége:
– Mi csinyát kigyelmed, hogy ollan vérös az arca?
Odahajút a vezér a feleségihő, oszt hókkal mondi nekije:
– Megőtem az aranymívest, de ne szólj senkinek se, mer neköd is lösz ékszered.
Avval másnap főutazott Budára. Magával vitte a kutyáját is mög a feleségét is.
Mikor Budára ért, a vár alatt fél lábát a kutya hátára tötte, a fél lábával mög sántítva mönt. Úgy ért fő.
Aszondi a királ:
– Látom, hogy alkalommal és nem alkalommal gyüttél. No, hol a legjobb barátod?
A vezér erre jó mögverte a kutyát, oszt elkergette. Utána mög visszahítta. A kutya visszagyütt, oszt mögnyalta a kezét.
Aszondi a királ:
– Látom, ez a legjobb barátod. De hun a legnagyobb ellenségöd?
Arra a vezér a felesége felé fordul, oszt kiabálva, mérgössen szól rá:
– Hát te bizony mér kacsintgatsz előttem a királra?
Az asszonnak se köllött több. Elvörösödvel aszondi a királynak:
– Fölségös uram, még ez a gyilkos beszél ett, aki mögőte a fölségöd aranymívesit?
A királ az embört mingyár kérdőre vonta, hogy no hát, mi igaz ebbül.
Az csak annyit mondott:
– Fölségös uram, ebbül csak annyi igaz, hogy mögőtem egy bornyút, annak a vérivel bekentem magam, a feleségömnek mög azt mondtam, hogy az aranymívest őtem mög, de ne szóljon senkinek, mert neki is jut az ékszerbül. Mast má ebbül láthati fölségöd, hogy ki az én legnagyobb ellenségöm!
Aszondi a királ:
– Látom!
Avval mögbocsájtott a vezérnek, oszt visszafogadta.

Nagyharsány (Baranya megye)