Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Hogyan ajándékozott Mátyás király?


Egy szegény ember talált egy nagyon nagy tököt. Elvitte Mátyás királynak, odaadta ajándékba. Mátyás király meg pénzt adott a szegény embernek, annyi pénzt, hogy két ökröt vehetett rajta. Így aztán négy ökrön szánthatott, mert azelőtt is volt két ökre.
A szomszédja gazdag ember volt, kérdezte, hogy hol vette azt a két ökröt. A szegény ember elmondta, hogy így meg így talált egy nagy tököt, aztán Mátyás királynak adta ajándékba.
– Na, jó van, majd viszek én is valamit.
Volt neki egy szép csikója, odaadta Mátyás királynak ajándékba. Nézi Mátyás király a szép csikót, egyszer azt mondja:
– Ez már csakugyan szép csikó, ilyet még magam sem láttam!
Odavezeti a gazdag embert a tökhöz, hogy hát ő látott-e már ilyen nagy tököt?
– Na, már ilyent még magam sem láttam!
– Na, legyen a magáé azért a csikóért!
Mert Mátyás király tudta, hogy gazdag ember, nincs rászorulva a pénzre. Azt a tököt adta néki, amelyiket a szegény embertől kapott. Ilyen igazságos volt!

Kiszombor (Vajdaság)