Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Hogy osztotta be életét az öregember?


Mikor Mátyás király egy faluba bement, a falu véginél tanált egy nyolcvanesztendős öregembert; az öregember sírt. Kérdezte tőle Mátyás király:
– Miért sír, bácsikám?
– Hogyne sírnék, mikor az apám megvert!
– Él még öregemnek az apja?
– Él – mondja az öreg.
– Szeretném látni, milyen ember!
Bementek az udvarra, megtanálták az apját. Köszönt Mátyás király, azt mondja:
– Bácsikám, mért verte meg ezt a fiukat?
Azt mondja:
– Hogyne, fikomadta, rossz kölyke, hogy megsértette az apámat.
Azt mondja Mátyás király:
– Mije? Hát még a maga apja él?
– Él ám!
– Szeretném látni!
Bementek a szobába, hát ott ül az öreg. Mátyás király azt mondja:
– Öreg! Látom, maga elég öreg, hogy élt ilyen szép időt? Hogy osztotta be az életét?
– Beosztottam az életet: háromat a hattal, hatot a kilenccel.
Azt mondja Mátyás király:
– Ezt meg ne fejtse senkinek, míg a képemet nem látja!
Akkor azt kérdezte tőle Mátyás király:
– Meg tudna-e fejni három bakkecskét?
– Meg!
Avval elment Mátyás király haza, azt mondta azoknak az uraknak, akik rangot kértek tőle, hogy fejtsék meg neki, hogy osztotta be az öregember az életét: háromat a hattal, hatot a kilenccel. Ha meg nem fejtik: a halál fiai! Avval az urak széjjelmentek az országba keresni az öreget. Egyszer az egyik úr ráakadt az öregre, kérdezte tőle:
– Nem tudná ezt meg ezt megfejteni?
– Meg én, de nem fejtem meg ingyen! – mondja az öregember.
Addig alkudtak, hogy ezer aranyat fizetett az úr. Mikor az úr odaadta, odaténfergett a másik, kérdezte az öregembert, meg tudná-e fejteni ezt meg ezt.
– Meg én! – mondja az öregember. – Ezer aranyért fejtettem meg ennek is.
Odaténfergett a harmadik úr is, ennek is ezer aranyért fejtette meg. Mentek aztán Mátyás királyhoz, megfejteni. Mikor megmondták, hívatta Mátyás király az öreget:
– Öreg! Mondtam, hogy ne fejtse meg, míg az én képem nem látja.
– Uram, nem egyszer láttam felséged képét, hanem háromezerszer.
Mikor kimutatta a háromezer aranyat, akkor elmondta Mátyás királynak, hogy fejte meg a három bakkecskét is: háromnapos kenyérnél puhábbat nem evett, hatéves bornál fiatalabbat nem ivott, és kilenc hónapban egyszer hált a feleségével.

Királyhegyes (Vajdaság)