Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Olybá tarthatja, mintha zsebében volna


Mátyás király ama’ híres fekete seregének egy kapitánnyát erkölcstelenségei, de főképpen lustasága miatt a’ seregtűl eleresztette. Midőn pedig emez esztendőbéli jutalomúl száz forintot kérne, nem ugyan azért, a’ mint mondá; mintha arra néki szüksége volna; hanem csupán azért: hogy az emberek ne vélekedgyenek felőle: mint ha tisztségétűl megfosztatott volna: hanem gyengesége miatt eleresztetettnek, mondhassák, Mátyás éppenséggel semmit se akart neki jövedeleműl adni. Hanem hogy minden vigasztalás nélkül eleresztetettnek lenni ne látszattassák, arra intette: hogy minden esztendőnek végén dicsekedjék az emberek előtt: mintha zsebében volna immár; ő pedig azt nem fogná tagadni.

Dugonics András