Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mátyás követe


Mátyás király eccör Kinizsit akarta küldeni a török szultánhó követségbe.
– Mivel Palkó te vagy a legderekabb vitézem, hát téged küldlek el.
Hát Palkó egy ideig csak hallgatott, sehogy se teccett neki, de aztán csak kirukkolt:
– Hát, felséges királyom, azt hallottam errű a mostani török szultánrú, hogyha rossz kedvibe van, se szó, se beszéd, elütteti a követnek a fejit.
– Sose búsulj, Palkó – mondja a király –, ha elütteti a fejedet, fogadom neköd, hogy harmincezer töröknek a fejit vágatom le a te fejedér.
Palkó gondókodik, gondókodik, aztán azt mondja:
– Hát köszönöm, felség, de én csak úgy gondolom, hogy a közül a harmincezer török fej közül egy se illenék úgy a Palkó nyakára, mint ez a mostani.
Nagyot nevetött a király:
– Igazad van, Palkó fiam, majd kűdünk más követséget.

Mohács (Baranya megye)