Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mátyás király megeteti a papokat


Mátyás király egyszer oly községen talált keresztülmenni, hol egy szegény háznál halott volt. A halottat nem bírták eltemettetni, mert a pap járandóságára szükséges összeget nem tudták megfizetni. Fizetés nélkül pedig sehogy sem akarták sem a helybeli, sem a környékbeli papok a temetést elvégezni. Mátyás király ezt megtudván, a halottat Budavárába, lakásába vitette, s az illető és a környékbeli papokat Budára citálta, magához rendelte ebédre. Ebédre a holtnak testéből készíttetett ételt. A papok a holt húsából jóllaktak. Ebéd után kérdezi Mátyás:
– No, jó volt-e az ebéd?
– Igen, jó volt! – felelték a papok, s nagyon megköszönték a vendéglátást.
Mátyás erre azt mondta a papoknak:
– No, nektek jobb a halottat így megenni, mint a földbe eltemetni.
Ezek után annak a papnak, akinek községében a halott volt, ki kellett vetkőznie.

Döbréte (Zala megye)