Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mátyás király és a jószívű szegény ember


Mikó Mátyás király elment kerűni, egy kis tanyába érkezett egy szegíny emberhez; elfáradt, ott mögpihent. Vacsorát is adott neki a szegíny ember, lencselevest. A szegíny ember megszánta: egy kis füstölt kóbásza vót kíminbe, avval is megtraktálta, még egy fél liter bort is adott neki. Nagyra vette Mátyás király ezt a dolgot, asz mondotta neki: menjen fel Buda várába. A szegíny ember fel is ment, (Mátyás király) megmondta neki az ajtót is, hogy merre kell menni Buda várába. Mikor Buda várába felment, a király nagyon fogadta, a többi urak meg csak nézték, hogy micsoda ember ez, de a király nem magyarázta ki mindaddig, míg meg nem ebídeltek. Mikor megebídeltek, adott neki nagy köntöst: megruházta, adott neki sok aranyat: amennyit csak elbírt vinni. Akkor elmagyarázta a vendígeinek, hogy járt vele.

Tiszakürt (Vajdaság)