Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mióta kell az üres kocsinak a terhes elől kitérni?


Mátyás király, mikor az országban le- s feljárt, hogy igazságot tegyen, egyszer két rossz gebén ment. Meg volt a kocsija rakva teherrel. Amint ment az országúton, jött szemközt hatlovas hintón egy herceg. Nem akart a terhes kocsi elől kitérni. Mátyás király azután felkelt, odament, kigombolta a felsőkabátját, mutatta az aranyos ruháját, hogy ő király. Mondta mindjárt, hogy fogjanak ki két lovat, fogják oda az ő kocsijához, elég oda az üres hintó elé négy ló is, azután térjen ki! Azóta az üres kocsinak ki kell térni a terhes kocsi elől.

Magyarkanizsa (Vajdaság)