Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése

Mesék és mondák Mátyás királyról
Jankovics Marcell rajzaival
A szöveget válogatta és az utószót írta Kríza Ildikó
Budapest, Helikon Kiadó, 2004

Mátyás király aranyszőrű báránya (Az okos király című fejezet)
Mátyás király huszárja (Az okos király című fejezet)
Mátyás király és a székely ember leánya (Az okos király című fejezet)
Mátyás király kérdése (Az okos király című fejezet)
Hogy osztotta be életét az öregember? (Az okos király című fejezet)
Szabad rabló, szabad gyilkos, szabad koldus (Az okos király című fejezet)
A legjobb barát mög a legnagyobb ellenség (Az okos király című fejezet)
Mátyás király és Toldi (Az okos király című fejezet)
Az oláh katona (Az okos király című fejezet)
Mátyás király a barlangban (Az okos király című fejezet)
Mátyás király udvari bolondja (Az okos király című fejezet)
Mátyás és a bolond (Az okos király című fejezet)
Márkus szekrénye (Az okos király című fejezet)
Mátyás király katonája (Az okos király című fejezet)
Mátyás király ordenánca (Az okos király című fejezet)
Máttyás király és a szegén favágó (Az okos király című fejezet)
Mátyás királyrú (Az okos király című fejezet)
Mondja kend értelmesebben! (Az okos király című fejezet)
Mátyás okos felesége (Az okos király című fejezet)
Tarts a szakállas asszonytól! (Az okos király című fejezet)
Mátyás király meg a nád (Az okos király című fejezet)
Mese Mátyás királyról és Cudarrúl (Az okos király című fejezet)
Mátyás az ihásznál (Az okos király című fejezet)
Csukafogta róka (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király és a kis kakast felosztó szomszéd (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Hogyan ajándékozott Mátyás király? (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Ajándékba száz botütés (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Gergely juhász kanala (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király és a kutyák (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király mögbünteti a gazdag embört (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király és a fiatal bíró (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király meghúzta a határt (Mátyás, az igazságos című fejezet)
A pátrói embör és a kerékszög (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király lányai (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Királyfi (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Hogyan vigasztalta mög Mátyás királ az öregöket és hogy szomorította mög a fiatalokat? (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király és az aratók (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király napszámba dolgozik (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Vérré válik, mint barátban a lencse (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mi van legtöbb a világon? (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Olybá tarthatja, mintha zsebében volna (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Szamár a csillagász és csillagász a szamár (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király és a mutatványos (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mióta csizmadia a csizmamester? (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király és a részeges bíró (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király vette le a rabigát (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király és a cigány béres (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király a cinkotai kántorral a kocsmában (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király és a részeges huszár (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás a pécsi szőllőhögyön (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás királ meg a goromba nemes (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás királ meg a nándor (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király lustái (Mátyás, az igazságos című fejezet)
Mátyás király és a huszár (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király lopni megy (Az álruhás király című fejezet)
A vadász és a huszár (Az álruhás király című fejezet)
Szabadszentkirály (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király és a betyárok (Az álruhás király című fejezet)
Eccör vót Budán kutyavásár! (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás királ oskolája (Az álruhás király című fejezet)
Máttyás király (Az álruhás király című fejezet)
Mióta kell az üres kocsinak a terhes elől kitérni? (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király hordja a köleszsákokat (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás ujja volt a kocsiszeg (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás követe (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király Jénében (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király meg a juhász (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király és a jószívű szegény ember (Az álruhás király című fejezet)
A megtrágyázott lencse (Az álruhás király című fejezet)
A kövesdi vár (Az álruhás király című fejezet)
Gond nélkül élünk (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király mög a szállásadó cigányok (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király a cinkotai kántornál (Az álruhás király című fejezet)
Nincs májja, mint a csóri csukának (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király és a csűri csukamáj (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás és a bányabáró (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás mög a kamarás (Az álruhás király című fejezet)
Hollós Máttyás (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás és a szántóvető (Az álruhás király című fejezet)
Marcibányi meg Mátyás (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás és a kereszteletlen gyerek (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király megeteti a papokat (Az álruhás király című fejezet)
A ruha teszi az embert (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király tanácsa (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király és a Vörös Márta (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás király a borsi kocsmában (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás a königsbergi erdőben (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás és a főbíró (Az álruhás király című fejezet)
Mátyás álma (Mátyás életéről című fejezet)
Mátyás mint ostoros (Mátyás életéről című fejezet)
Mátyás királlyá választása (Mátyás életéről című fejezet)
Királyválasztás (Mátyás életéről című fejezet)
Az ifjú Mátyás király (Mátyás életéről című fejezet)
A táltosgalamb (Mátyás életéről című fejezet)
A letördelt nyílvesszők (Mátyás életéről című fejezet)
Drakula és Mátyás (Mátyás életéről című fejezet)
Kevély királykisasszony (Mátyás életéről című fejezet)
Mátyás és Pogandzivcsi (Mátyás életéről című fejezet)
Budai királyválasztás (Mátyás életéről című fejezet)
Mátyás török fogságban (Mátyás életéről című fejezet)
Mátyás király és Alencsica (Mátyás életéről című fejezet)
Bánta puszta (Mátyás életéről című fejezet)
Mátyás király dologra taníttatja a húgát (Mátyás életéről című fejezet)
Mátyás a török táborban (Mátyás életéről című fejezet)
Mátyás Crudinnál (Mátyás életéről című fejezet)
Mátyás Bécset kémleli (Mátyás életéről című fejezet)
Mátyás halála (Mátyás életéről című fejezet)
Mátyás királyt leszúrták! (Mátyás életéről című fejezet)
Az oroszlánok halála (Mátyás életéről című fejezet)

Kríza Ildikó tanulmánya:
A Mátyás-folklór kialakulása (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)
Mátyás, az igazságos (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)
Az igazságos király tettei (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)
Az okos király (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)
Mátyás és a salamoni bölcsességek (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)
Az okos válasz (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)
Mátyás helye az anekdotában (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)
Mátyás királlyá választása (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)
Mátyás király a szomszéd népek folklórjában (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)
A Mátyás-folklór jelentősége (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)
Tájszavak és idegen eredetű szavak magyarázata (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)
Forrásjegyzék (Mátyás-mesék, Mátyás-mondák című fejezet)