Mesék Mátyás királyról
Kóka Rozália gyűjtése

Kóka Rozália: Mátyás király rózsát nyitó ostornyele
Mesék, mondák, anekdoták
Második, bővített kiadás, Budapest, Timp Kiadó, 2003

Mátyás királlyá koronázása
A táltosgalamb
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele
Hogyan került a holló Mátyás király címerébe?
Ifjú Mátyás király s a talányfejtő leány
Mátyás király meg az eszes lány
Mátyás király és a szép molnárlány
Mátyás király és a beteg kisbéres
Mátyás király lopni járt
Mátyás király igazmondó juhásza
Az okos lány
Mátyás király okos felesége
Mátyás király meg az okos paraszt
A király három kérdése
Az időjós szamár és a szamár időjós
Mátyás király és az öreg szántóvető
Gergő juhász kanala
A cinkotai nagyicce története
Az elégedett ember
Mátyás király lusta húga
Hogy vigasztalta meg Mátyás király az öregeket, s hogyan szomorította meg a fiatalokat?
Mátyás király és a drótosok
Mátyás király meg a rátótiak
Mátyás király és az öregek
Mátyás király és a szegény favágó
A tök és az ökör
Mátyás király és a sikárfűárus
Mátyás király és a három rest
Mátyás király és a kolozsvári bíró
Mátyás király meg a fiatal bíró
Mátyás király Szegeden
Egyszer volt Budán kutyavásár
Mátyás király és a bacsó
Mátyás király és a mutatványos
Mátyás király és a szószaporító
Mátyás király Gömörben
Mi ér a legtöbbet?
Mátyás király meg a cinkotai kántor
Mióta csizmadia a csizmadia?
Hogyan kapta a nevét Solymár?
Hogyan kapta a nevét Vörösmart?
Mátyás király Bécsben
Mátyás király meg a kerék
Mátyás király és a kamarás
Kell-e a nádnak az eső?
Mátyás király meg a köleseszsák
Mátyás király napszámba dolgozott
Mátyás király és a gyomorbajos püspök
Mióta kell az üres szekérnek kitérni a terhes elől?
Mátyás király meg a csóri csuka mája
Mátyás király hintószege
Mátyás király meg a csókai földesúr
Mióta örökölhetik a lányok az apjuk vagyonát?
Király Mátyás és Mátyás király
Mátyás király és a fát ültető öregember
Mátyás király koldusnak öltözött
Mátyás király megköszönte a szállást
Mátyás király és a szegény tanító
Mátyás király meg a kapzsi szakács
Hogy lett meg Mátyás király lova, a Fakó?
Mátyás király kenyere
Mátyás király és a siratóasszony
Mátyás király a szegény ember temetésén
Mátyás király és az álnok gyászoló
Mátyás király és a börtönőr
Mátyás király és az ártatlanok
Mátyás király és a tisztesség
Mátyás király a piacon kaszáltat
Mátyás király várnagya meg a franciák
Mátyás király és a cseh vitéz
Mátyás király és a török basa
Mióta nem választanak cserzővargát főbírónak?
Mátyás király hazajárt
Utószó az első kiadáshoz
„Mátyáskám”
Idegen szavak, tájszavak, kifejezések jegyzéke
Felhasznált irodalom