Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mátyás a pécsi szőllőhögyön


Mátyás eccör az urakka Pécsre mönt. Éppen szőllőkapálás üdeje vót. Gondút egyet magába, hogy mögnézi a szőllőkapásokat. Nagy fóróság vót. Az embörök alig bírták a munkát. Aki nem bírta, azt mögbotóták. Em Mátyásnak nem tetszött. Azt mondta a kapásoknak, hogy adják át a kapát az uraknak. A kapások alúru möntek fölfelé, de ü az uraknak azt parancsúta, hogy fölürü kapáljanak lefelé. Így sokka nehezebb vót a munka, de az uraknak mégis dógozni köllött, még csak ki nem dűtek.

Kákics (Baranya megye)