Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mátyás király és a mutatványos


Mutatványos mutogatta Mátyás királynak, mit tud: kulcslukon egy szakajtó borsót áthajigált anélkül, hogy csak egyszer is megütötte volna a kulcsluk oldalát. Mikor vége volt a mutatványnak, majdnem a földig hajtotta meg magát, gondolván, most nagy ajándékot kap Mátyás királytól. Azt mondja Mátyás király:
– Ha maga minden hajigáláskor ennyi borst elhajigál, sok borsra van szüksége, ugye?
– Sokra, felséges uram! – mondta a mutatványos.
– Adjatok neki tíz zsák borsót – parancsolta Mátyás király a szolgáinak –, hadd legyen mit elhajigálni!

Szeged (Csongrád megye)